Pinnstolar från Nässjö

Denna hemsida har tagits fram av Föreningen Pinnstolen i Nässjö, en ideell förening som har bildats för att bevara minnet av den pinnstolstillverkning som har skett på Nässjö Stolfabrik AB (NESTO) under mer än 100 år. Sidan är tänkt att fungera som ett virtuellt museum över pinnstolar. Man ska kunna söka efter de olika modeller som har tillverkats på Nässjö Stolfabrik under årens lopp.

Det har även förekommit viss annan möbeltillverkning genom tiderna såsom skåp, bord, pallar, skrivbord, pianobänkar, barnmöbler, sängar etc.

Sidan är under uppbyggnad med hjälp av ideella krafter och detta är en pågående process. Vi har i dagsläget valt att främst fokusera på pinnstolar, pinnsoffor och gungstolar, tillverkade ca: 1950-1992. Det kan tänkas att det virtuella museet i framtiden kommer att utökas med fler möbeltyper och tidigare tillverkningsår.