F Ö R E N I N G E N - P I N N S T O L E N

Föreningen Pinnstolen
Pinnstolar
Ångmaskin
Fabriken
Historik
Föreningsinfo

FÖRENINGSINFORMATION

 

Föreningen Pinnstolen är en ideell förening som har bildats, för att försöka bevara en genuin del av ett gammalt svenskt industrisamhälle."Pinnen", pinnstolsfabriken i Åker, är en ovärderlig del av Nässjös historia. Här har generationer av åkersbor formats till "pinnaluar" och Nesto och dess pinnstolar har satt Nässjö på världskartan.

 
Med länsstyrelsens hjälp har vi idag fått en vackert renoverad, oktogonal, fabriksskorsten som visar var ångmaskinen står. 


 

Föreningen Pinnstolen är medlem i ArbetSam - Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, en nätverksorganisation för arbetslivsmuseer. Medlemskapet har sedan 2014 varit vilande.

Fakta:

Bildad: 1997-08-05

Medlemsantal ca: 100


Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2016-01-10 21:16