F Ö R E N I N G E N - P I N N S T O L E N

Föreningen Pinnstolen
Pinnstolar
Ångmaskin
Fabriken
Historik
Föreningsinfo

 

Ångmaskinen körs temporärt med hjälp av tryckluft någon gång per år.

 

ÅNGMASKIN

 

Det är hos Munktells verkstäder i Eskilstuna som vår ångmaskin med tillverkningsnummer 433 konstruerades och byggdes år 1900. Maskinen är en vertikal kompoundtyp utan kondensor, med rundslider och dubbla svänghjul.


Ångmaskinens uppgift var bl.a. att tillsammans med generator förse fabriken med el för internt bruk. När den togs i bruk 1934 ersattes en äldre ångmaskin på 100 hk.

Man kan utan att överdriva påstå, att ångmaskinen var den tekniska förutsättningen för produktionen på

Nässjö Stolfabrik i mer än 100 år.
Kommunens elverk tog över elförsörjningen fullt ut år 1976.Ångmaskinens huvuddata:
- Effekt: 500 hk.
- Varvtal: 156 rpm.
- Ångtryck: 12 kg överhettad ånga.
- Högtryckscylinderns diameter: 440 mm,
  (efter omborrning 1943 blev den 456 mm).
- Lågtryckcylinderns diameter: 750 mm.
- Slaglängd: 450 mm.
- Kolvstångens diameter: 60mm.
- Normal överhettning: 225ºCGeneratorn en trefasmaskin av synkron typ är tillverkad hos Elektromekano i Hälsingborg.

Data: 230V, 1000rpm, 715A, 50Hz, 285kVA.


Ställverket är uppbyggt av komponenter och instrument från ASEA (tidreläer), Elektromekano (reglage), Landis & Gyr, (wattmeter) och LM-Ericsson (kilowatt och voltmätare).

 

ÅNGMASKIN

 

 

GENERATOR

 

 

STÄLLVERK

 

 

Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2016-01-10 21:16