Ångmaskin

Det är hos Munktells verkstäder i Eskilstuna som vår ångmaskin med tillverkningsnummer 433 konstruerades och byggdes år 1900. Maskinen är av vertikal kompoundtyp utan kondensor, med rundslider och dubbla svänghjul. Den installerades först i Tuppens vävfabriker i Norrköping och flyttades 1934 till Nässjö Stolsfabrik, där den ersatte en äldre ångmaskin på 100 hk.

Ångmaskinens uppgift var bl.a. att tillsammans med en generator förse fabriken med el för att driva svarvar och andra maskiner. Värmen som fanns kvar i ångan när den passerat maskinen användes till att torka virket, som sedan skulle bli pinnstolar.

Man kan utan att överdriva påstå att ångmaskinen var den tekniska förutsättningen för produktionen på Nässjö Stolfabrik i mer än 100 år. Kommunens elverk tog över elförsörjningen till fabriken år 1976. Då konserverades ångmaskinen så att den kunde bevaras utan att rosta. 

2005 avkonserverades maskinen och smordes upp så att den nu kan köras med hjälp av tryckluft. En luftavfuktare installerades i ångmaskinrummet för att förhindra rostskador. 

Ångmaskinens huvuddata

  • Effekt: 500 hk.
  • Varvtal: 156 rpm.
  • Ångtryck: 12 kg överhettad ånga.
  • Högtryckscylinderns diameter: 440 mm, (efter omborrning 1943 blev den 456 mm).
  • Lågtryckcylinderns diameter: 750 mm.
  • Slaglängd: 450 mm.
  • Kolvstångens diameter: 60mm.
  • Normal överhettning: 225ºC
  • Vikt 25 ton

Generatorn

Generatorn en trefasmaskin av synkron typ är tillverkad hos Elektromekano i Hälsingborg.

Data: 230V, 1000rpm, 715A, 50Hz, 285kVA.

Ställverket är uppbyggt av komponenter och instrument från ASEA (tidreläer), Elektromekano (reglage), Landis & Gyr, (wattmeter) och LM-Ericsson (kilowatt och voltmätare).

Ångmaskinen på Nässjö Stolfabrik
Ångmaskinen på Nässjö Stolfabrik
Ställverket från 1934 med mätinstrument och synkroniseringsutrustning
Generatorn för elproduktionen
Generatorn för elproduktionen
Ångmaskinen i drift

Ångmaskinen körs temporärt med hjälp av tryckluft någon gång per år.

Klicka på startknappen för att se på filmen.