Nässjö stolfabrik vid 1900-talets början med många byggnader och ångande skorsten
Nässjö Stolfabrik vid 1900-talets början

Fabriken

Pinnstolsfabriken i Åker, "Pinnen", är en viktig del av Nässjös historia. Här har generationer av åkersbor formats till "pinnaluar", och NESTO och dess pinnstolar har satt Nässjö på världskartan.

I november 1931 brann stora delar av fabriken ned. Fabrikationen återupptogs så småningom i tillfälliga lokaler, stora delar av arbetsstyrkan kunde sysselsättas med byggandet av en stor modern verkstadsbyggnad av armerad betong. Även en ny drivning av fabriken planerades med en övergång från remdrift till elektrisk drift. Därför inköptes också en ångpanna och ångmaskin med tillhörande generator.

En ny maskinhall byggdes 1961 och 1962 byggdes en ny lagerhall.

De byggnader som idag finns kvar inrymmer främt diverse olika företag, vår fd utställning samt tidigare även Pinnens fritidsgård med teater.

Den äldsta bevarade byggnaden är troligen jämngammal med företagets första bebyggelse från 1880-talet.

Den praktfulla oktogonala tegelskorstenen med vackra utkragningar och blinderingar i toppen är byggd någon gång vid sekelskiftet. Skorstenstypen är i det närmaste unik. Den nedersta tredjedelen erhöll efter eldsvådan 1931 en utvändig pågjutning av armerad betong. Total höjd över marknivå 28,7m. Skorstenen blev restaurerad under tiden 17 juli - 4 oktober 2001.

2014 lät Föreningen Pinnstolen installera fasadbelysning av skorstenen. Det gör att skorstenen och speciellt kapitälet syns tydligt efter mörkrets inbrott.

Nässjö stolfabrikens oktogonala tegelskorstenen med vackra utkragningar och blinderingar i toppen
Nässjö stolfabrikens oktogonala tegelskorsten