Pinnstolar - Vad menas med det?

Stolar, sammansatta på ett eller annat sätt av svarvade eller i enklare fall tillyxade pinnar, har gjort tjänst i människans vardag sedan långliga tider. Vare sig stolarna gjorts för husets behov eller för avsalu har tillverkningskostnaden varit låg. Därför har en uttjänt stol ersatts av en ny och ej sparats åt eftervärlden.

Den småländska pinnstolen är en rent nyttobetonad möbel som till sin typ utgått direkt från de engelsk-amerikanska sk windsorstolarna. Utmärkande för dessa ursprungliga pinnstolar är den sadelformade, massiva träsitsen "schablonsätet" samt toppstycket med vågig övre kontur. I dessa båda delar är vanligtvis sju svarvade pinnar intappade. De fyra benen utgörs av fyra profilsvarvade pinnar, snett intappade i sitsen och som parvis på sidorna stagas av svarvade pinnar, sinsemellan förbundna med en liknande pinne.

Pinnstolar från Nässjö

Pinnstolar har gått på export från Nässjö Stolfabrik till följande länder: Argentina, Australien, Columbia, Danmark, Egypten, England, Frankrike, Indien, Island, Jamaica, Japan, Kina, Madagaskar, Malta, Marocko, Norge, Nya Zeeland, Palestina, Ryssland, Spanien, Sydafrika, Turkiet, Tyskland och USA.

1982 skänkte disponent Björn Stålsmeden en större stolsamling till Nässjö kommun i samband med att han lämnade sina uppdrag vid Nässjö Stolfabrik. En mängd modeller från det mer än hundraåriga företagets tillverkning ingick i samlingen.

I samlingen finns ett hundratal olika stolmodeller tillverkade på Nässjö Stolfabrik, varav de äldsta är från slutet av 1800-talet. Diverse pinnstolar från andra tillverkare förekommer också i samlingen t.ex. stolar från Hagafors stolfabrik.

Några kända modeller som finns i samlingen är bl.a. Åkerblomstolen, Solfjädern, Törnrosa, Kennedy m.fl.

Klicka på respektive bild för att få en större visning.